{

Nieuws & info

terug terug verder verder verder verder

Palmzondag, inleiding verzorgd door Gerard Jansen

Op zondag 25 maart 2018 is het Palmzondag. Op die dag worden gewijde palmtakken uitgereikt.

Na afloop van de H.Mis zal onze dienaar Gerard Jansen een inleiding houden over de mystiek van Pasen. Na de H.Mis eten wij ons zelf mee gebrachte broodje en de door ons verzorgde soep.

 

STILLE WEEK EN PASEN

Witte Donderdag - 29 maart - H.Mis om 10.30 uur

Hierbij wordt het Heilig Avondmaal, de instelling van het Heilig Sacrament herdacht en er wordt een Hostie geconsacreerd voor het komende jaar. Deze Hostie wordt steeds in de monstrans geplaatst als er een Heilig Lof wordt opgedragen of als het Sacrament wordt uitgesteld.

Uitgesteld sacrament en Stille Aanbidding van 17.00 – 19.00 uur

gesproken Completen om 19.30 uur
Na deze de avondviering wordt het altaar “ontluisterd”. Het hele altaar wordt leeggemaakt en de tabernakel wordt opengezet. De stilte die daarna volgt, symboliseert de stilte en de eenzaamheid die Jezus in de Hof van Gethsemané meemaakte. Een heel bijzonder en indrukwekkend gebeuren.

Goede vrijdag - 30 maart - gesproken Completen om 19.30 uur

Tijdens deze ingetogen viering vindt in een korte ceremonie de verering van het kruis plaats.

Stille Zaterdag - 31 maart - Wijding van het Vuur om 19.30 uur

De wijding van het vuur is een bijzondere gebeurtenis met een prachtig ceremonieel. Heel kort gezegd staat het symbool voor het geestelijk licht dat ontbrandt na de overwinning van Jezus. Het staat symbool voor het Christuslicht dat eeuwig brandt. Aansluitend de Completen.

Pasen - zondag 1 april - H. Mis om 10.30 uur

Dit wordt gevierd met het binnenbrengen van het H. Sacrament, gevolgd door de H. Eucharistie. 

Pasen: Het feest van de geestelijke wedergeboorte.

Na afloop van de H. Mis is er dan onze feestelijke Paas potlucklunch, iedere bezoeker neemt een smakelijk lunchgerecht mee (vegetarisch - geen vis en geen vlees). Het bestuur zorgt voor het paasbrood en de eieren. Op het prikbord komt binnenkort weer een intekenlijst te hangen; zo weten wij hoeveel mensen wij ongeveer kunnen verwachten en wat je voor lunchbijdrage meeneemt. Kom je voor die tijd niet meer in de kapel, dan graag even aanmelden bij het bestuur: naarden@vkk.nl of telefonisch 035 5244974. 

 

Kerkgemeente Naarden St. Michael and All Angels Meentweg 9, 1411 GR  Naarden