{

Nieuws & info

terug terug verder verder verder verder

29 mei 2018 - Het feest van de Christus

Op zondag 29 april hebben wij in onze kerkgemeente voor het eerst het Wesakfeest gevierd, met een Heilig Lof en een stille tocht naar de Boeddha in de grote tuin  Een universeel feest dat in Tibet en over de hele wereld gevierd wordt. Dit feest wordt gevierd op de volle Maan in Taurus. Het is het 2e feest in het teken van drie Heilige momenten, Pasen, Wesak en het Feest van de Christus. Je zou kunnen zeggen het feest van de Goddelijke volmaakte mens.

Dit laatste feest wordt dan ook het feest van de Mensheid genoemd. In Tibet noemt men het Saga Dawa. Het beeld van de goddelijk volmaakte mens overstijgt de religies. In onze kringen noemt men dat “de Christus”. Niet te verwarren met Jezus, die op aarde kwam om “de Christus” in een fysieke vorm te presenteren.

“De Christus” is dus eigenlijk een heel abstract begrip. De Volmaakte Mens is een begrip wat de hele mensheid aangaat. Je zou kunnen zeggen dat het een gemeenschappelijk begrip is wat religies en instituten overstijgt.

Met het feest van de Christus wordt het einde van de dualiteit in de mensheid gevierd. Met Pasen vieren wij de opstanding. Het verzinnebeeldt het ontsnappen van de mens aan het rad van leven en dood. Met Wesak verschijnt Boeddha in een vallei in Tibet en voert een waterceremonie uit voor zijn grotere broer de Christus. Je zou kunnen zeggen dat hier de verbinding gemaakt wordt tussen Wijsheid en Liefde. Dit is de voorwaarde voor het ontstaan van Compassie.

Het derde aspect is dan een uitstorting van de hogere wil op de volle maan op 29 mei in het teken van Tweelingen.

Dat is dan het feest van de Mensheid. Hier is de “Goede Wil“, je zou kunnen zeggen wil in de zin van “Kracht”.  Wij zijn dan ontsnapt uit de dualiteit en kunnen in de Triniteit stappen als mens. Het is een groots feest waar niet alleen de religies, maar ook de individuele mensen, bij bewustwording van de Triniteit een stap zetten naar een nieuwe ontwikkeling in de menselijke evolutie, in geestelijke zin.

Op dinsdag 29 mei 2018 om 19.30 uur zullen wij dit in onze kapel vieren met een Heilig Lof en deel hebben aan deze uitstorting.

 

Exorcistwijding Gerard Jansen.

Op zondag 3 juni 2018 zal Gerard Jansen uit handen van +Peter Baaij de exorcistwijding ontvangen.

In vroeger dagen was de exorcist een geestelijke die duivels uitdreef. Maar heden ten dage is de exorcistfase  een fase in de wijdingenlijn waarin de wijdeling vooral werkt aan het onderkennen en tegengaan van afgescheidenheid en zelfzucht.  Onderkennen van de krachten van het ego in de mens  is in deze fase een heel belangrijk thema. Dat begint natuurlijk altijd bij ons zelf.

Gerard wij wensen je weer een bijzondere en leerzame periode toe.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Helen Wieman

 

Kerkgemeente Naarden St. Michael and All Angels Meentweg 9, 1411 GR  Naarden