{

Nieuws & info

terug terug verder verder verder verder

Mededelingen van uw eerstaanwezend Priester

De open dag op het Internationaal Theosofisch Centrum

Op zaterdag 2 september was het zover. De open dag op St.Michael. 11 Spirituele groepen, waaronder onze kerkgemeente, presenteerden zich. Het zijn groepen die zich door hun vele activiteiten op ITC nauw verbonden hebben met het ITC.

De dag werd geopend door de burgemeester, Han ter Heegde. Hij hield een mooie toespraak en noemde het ITC een parel in de gemeente Gooise meren. Het is een vriendelijke man met een open mind. Vervolgens kwam er een toespraak van de president van de International Theosophical Society, Tim Boyd. Daarna stelden de 11 deelnemende spirituele groepen zich voor. Via informatiestands en korte workshops kon men kennis maken met de groepen; er was voor iedere bezoeker de gelegenheid om 4 workshops van 40 minuten te bezoeken. Het was mooi droog weer en velen hadden de weg naar het ITC gevonden.

In onze kapel hielden wij 4 workshops en troffen een zeer geïnteresseerd publiek. Men bleek gecharmeerd te zijn van de nieuwe folder en er was veel interesse voor de kerkproeverij op 10 september. Ook de Engelen 3 daagse trok veel aandacht.

In de toespraken hebben we duidelijk de nieuwe lijn van onze kerkgemeente kunnen verwoorden en dan bedoel ik het aansluiten bij thema’s die in de maatschappij leven en die vragen om een diepe spirituele beschouwing. Bij de aanwezige spirituele groepen bleek een groot onderling gevoel van verbondenheid te zijn. Wij hebben afgesproken te onderzoeken of wij gezamenlijk het Wesakfeest op 1 mei 2018 kunnen vieren. Veel groepen doen dit afzonderlijk, terwijl het een heel universele betekenis heeft. Dit samen vieren kan bewerkstellingen dat de spirituele energie die het ITC heeft, een krachtige positieve uitstraling heeft op de wereld.

Het thema van de open dag was “sterker door eenheid in verscheidenheid”. Dit gevoel was duidelijk merkbaar.

Zowel binnen het ITC als binnen de samenwerkende organisaties. De goede samenwerking en het getoonde enthousiasme geeft aan dat er iets heel moois voor de toekomst aan het ontwaken is. 

Veel mensen hebben heel veel werk verzet. Heel veel dank daarvoor.

 

De Engelenweek, ook wel de Kingsweek of Michaëlsweek genaamd

De Engelenweek is een 10-daagse periode met ceremoniële activiteiten en specifieke meditaties. Zij begint op donderdag 21 september om 19.30 uur met meditatie en het Heilig Lof. Tot en met 28 september is er elke dag om 10.30 uur een Heilige Mis of een Diakenmis en elke avond om 19.30 uur een Heilig Lof (in de Engelse taal). Vanaf vrijdag 29 september is er tot en met zondag 1 oktober een verdiepingsprogramma na de Heilige Mis van 10.30 uur en is het Heilig Lof om 16.30 uur. Het verdiepingsprogramma is digitaal verspreid. Wil je dit programma graag via de post ontvangen, laat het dan even weten aan Brigitte 035 5244 974 of Helen 055 7850 840. 

Op 1 oktober vieren wij tijdens de Heilige Eucharistie ook de herdenking van de kerkwijding met een rondgang rond de stralenkruizen.

Onze in 1986 overleden priester Peter Prummel schreef over de Kingsweek het volgende.

Het feest van St.Michaël en alle Engelen wordt in onze kerk wel heel in het bijzonder gevierd omdat onze kapel in Naarden is toegewijd aan deze aartsengel. Zijn naam betekent: “wie is als God”.

We noemen deze week ook wel de Michaëlsweek of de week van de Koning, omdat in deze week een centrale plaats gegeven is aan de koning van de wereld en aan het Spirituele Koningschap, het doel van ieder mensenleven.

In deze periode worden wij ons bewust van de innerlijke relatie die er bestaat tussen ieder mens afzonderlijk en het universum, de eenheid tussen schepsel en Schepper. In het diepste van zijn wezen is de mens een vonk van het Goddelijke, een kind van God, die om hier op aarde ervaringen op te doen, tijdelijk een lichaam bezit.

Door middel van onze ceremoniële activiteiten zijn wij in staat een ideale voorwaarde te scheppen voor de samenwerking tussen ons, de menselijke wezens en de hiërarchie van de Engelen, door een kanaal  te vormen waardoor steeds opnieuw een geestelijke impuls gegeven wordt aan deze aarde. Dit is de diepste betekenis van onze kerk, toegewijd aan st. Michaël en alle Engelen. Moge zij een rots zijn in de branding van deze onrustige tijd. Een plaats waar men tot inkeer komt en men beleeft dat er nog een andere wereld is dan deze zichtbare, een meer wezenlijke wereld die eeuwig is.

Herdenking van de kerkwijding:

Op zondag 1 oktober 2017 is het de jaarlijkse herdenking van de wijding van onze kapel.

In een rondgang langs de stralenkruizen in de kerk zal tijdens het lied “Hoogverheven, hemels Salem” bij elke stralenkruis een gebed uitgesproken worden.

Het is een indrukwekkende dienst en het is voor de kerkgemeenschap heel goed als er zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn. Het benadrukt de innerlijke verbondenheid.

 

De edelstenen en de herdenking van de kerkwijding

De zeven kandelaars op het altaar dragen ieder een edelsteen. Diezelfde zeven edelstenen vinden we ook terug in de altaarsteen, in de straalkruisen aan de muren en in het midden van de kerk, en in het borstkruis van de priester. (Ook in de staf, de ring en het borstkruis van de bisschop zijn deze stenen terug te vinden.)

Iedere edelsteen verwijst naar een bepaalde aartsengel en staat daarmee voor één van de “Zeven Geesten voor Gods troon”. Op symbolische wijze zijn overal waar deze 7 stenen zijn aangebracht, die zeven Geesten vertegenwoordigd. Dit gebruik van edelstenen in borstkruis en elders is afgeleid van het borstschild dat in Exodus 28:15 (oude testament) wordt beschreven. Daar gaat het om de kleding die de joodse opperpriester Aaron draagt: “Maak voor de priester een borsttas voor de altaarstenen, geweven van gouddraad. (…) Zet er vier rijen edelstenen op. (…) In elke steen moet de naam van één van twaalf stammen van Israël gegraveerd worden. (…) Zo draagt Aaron telkens als hij het heiligdom binnengaat de namen van Israëls zonen op zijn hart, op de borsttas, om de Heer steeds opnieuw aan hem te herinneren.”

Het belangrijkste verschil tussen de edelstenen van de hogepriester Aaron en die van de VKK-geestelijken is dat Aaron en zijn priesters 12 edelstenen op hun borstschild droegen en de VKK-priesters zeven.

Elk gebouw, elke priester in onze kerk, staat door die edelstenen in een permanente en wederkerige werkzame verbinding met de krachten van de zeven grote geesten voor Gods troon. Op de innerlijke gebieden worden deze verbindingen tot energiestromen, die het kerkgebouw tot een heilige, werkzame tempel maken en de priester of bisschop tot instrument kan maken van werkzame goddelijke krachten. Het hangt van het bewustzijn van de geestelijken zelf en van alle deelnemers aan de diensten af, hoeveel van die krachten tot volle werkzaamheid komen.

Bij de herdenking of vernieuwing van de kerkwijding dragen de zeven Geesten voor Gods Troon zich opnieuw op aan de Grote Heer van de Wereld, de Volheid. Ze vernieuwen zich in de bron waaruit zij zijn voortgekomen.

Pr. Ronald Engelse (Rotterdam) - (met dank overgenomen uit het maandbericht van Rotterdam 2010)

Onder het kopje diversen: vind je het volledige manuscript "De intenties van het kerkelijk jaar" 
Kerkgemeente Naarden St. Michael and All Angels Meentweg 9, 1411 GR  Naarden