{

Nieuws & info

terug terug verder verder verder verder

De open dag op het Internationaal Theosofisch Centrum

Op zaterdag 2 september was het zover. De open dag op St.Michael. 11 Spirituele groepen, waaronder onze kerkgemeente, presenteerden zich. Het zijn groepen die zich door hun vele activiteiten op ITC nauw verbonden hebben met het ITC.

De dag werd geopend door de burgemeester, Han ter Heegde. Hij hield een mooie toespraak en noemde het ITC een parel in de gemeente Gooise meren. Het is een vriendelijke man met een open mind. Vervolgens kwam er een toespraak van de president van de International Theosophical Society, Tim Boyd. Daarna stelden de 11 deelnemende spirituele groepen zich voor. Via informatiestands en korte workshops kon men kennis maken met de groepen; er was voor iedere bezoeker de gelegenheid om 4 workshops van 40 minuten te bezoeken. Het was mooi droog weer en velen hadden de weg naar het ITC gevonden.

In onze kapel hielden wij 4 workshops en troffen een zeer geïnteresseerd publiek. Men bleek gecharmeerd te zijn van de nieuwe folder en er was veel interesse voor de kerkproeverij op 10 september. Ook de Engelen 3 daagse trok veel aandacht.

In de toespraken hebben we duidelijk de nieuwe lijn van onze kerkgemeente kunnen verwoorden en dan bedoel ik het aansluiten bij thema’s die in de maatschappij leven en die vragen om een diepe spirituele beschouwing. Bij de aanwezige spirituele groepen bleek een groot onderling gevoel van verbondenheid te zijn. Wij hebben afgesproken te onderzoeken of wij gezamenlijk het Wesakfeest op 1 mei 2018 kunnen vieren. Veel groepen doen dit afzonderlijk, terwijl het een heel universele betekenis heeft. Dit samen vieren kan bewerkstellingen dat de spirituele energie die het ITC heeft, een krachtige positieve uitstraling heeft op de wereld.

Het thema van de open dag was “sterker door eenheid in verscheidenheid”. Dit gevoel was duidelijk merkbaar.

Zowel binnen het ITC als binnen de samenwerkende organisaties. De goede samenwerking en het getoonde enthousiasme geeft aan dat er iets heel moois voor de toekomst aan het ontwaken is. 

 

 Terugblik op de Engelen periode, ook wel de Kingsweek 

In deze periode worden wij ons bewust van de innerlijke relatie die er bestaat tussen ieder mens afzonderlijk en het universum, de eenheid tussen schepsel en Schepper. In het diepste van zijn wezen is de mens een vonk van het Goddelijke, een kind van God, die om hier op aarde ervaringen op te doen, tijdelijk een lichaam bezit.

Door middel van onze ceremoniële activiteiten zijn wij in staat een ideale voorwaarde te scheppen voor de samenwerking tussen ons, de menselijke wezens en de hiërarchie van de Engelen, door een kanaal  te vormen waardoor steeds opnieuw een geestelijke impuls gegeven wordt aan deze aarde. Dit is de diepste betekenis van onze kerk, toegewijd aan st. Michaël en alle Engelen. Moge zij een rots zijn in de branding van deze onrustige tijd. Een plaats waar men tot inkeer komt en men beleeft dat er nog een andere wereld is dan deze zichtbare, een meer wezenlijke wereld die eeuwig is.

De Engelen periode (of Kingsweek) is als ik dit schrijf al weer een week afgelopen en ik begin weer te wennen aan het dagelijkse gewone leven. Ik had het voorrecht om gedurende 10 dagen in een blokhutje op het terrein van het ITC alle vieringen van de Engelen week mee te mogen maken. Wat een speciale tijd is dat toch. Elke dag schoof de 7 armige kandelaar een plaatsje op. Te beginnen met Michaël (straalkruis 1) op dag één, stond de kandelaar na een hele rondgang langs alle straalkruisen, de laatste drie dagen weer onder straal kruis 1. Elke dag is de meditatie door iemand voorgelezen, zowel bij het Heilig Lof als bij de (diaken) Mis. Daarna waren we met z’n allen meditatief stil. Elke dag bracht zijn eigen energie mee en ik vond het frappant te merken dat elke dag inderdaad anders was. De ene keer was de viering warm en vurig, de volgende keer juist veel meer ingetogen of zoals vooral de laatste drie dagen jubelend en vreugdevol.
Heel veel mensen van binnen én buiten onze eigen gemeente hebben de vieringen bijgewoond.

De drie verdiepingsdagen zijn ook heel goed bezocht. We hebben zeer inspirerende middagen meegemaakt. De eerste dag over onze eigen ervaringen met engelen hebben we verhalen uitgewisseld over wat we meegemaakt hebben, in een open sfeer met respect voor elkaar werden heel persoonlijke verhalen gedeeld.

De tweede dag hebben we (in de stromende regen onder paraplu’s) de energieën ervaren op het centrum, zowel bij de vijver in de tuin van het grote huis als bij het altaar in onze eigen tuin.
De energie bij de vijver werd als heel krachtig ervaren, diverse mensen hadden de neiging om vanuit respect en ontzag voor de energie een stap naar achteren te doen.
In onze tuin werd een heel andere energie ervaren; liefdevol delen en ook vrolijk zoals spelende kinderen. Pars vertelde dat die plek een soort opleidingscentrum is voor engeltjes, waar ze kunnen leren. Ook in de kapel hebben we energieën waargenomen bij de verschillende straalkruisen en vertelt waarom juist die straalkruis zo triggerde.

De derde dag was geheel in het teken van engelen en heling en in de middag is ook een dienst van heling geweest waar een aantal mensen aan hebben deelgenomen.

Al met al was het een hele prachtige tijd, intensief, maar heel mooi om zo bij betrokken te zijn. 

José Versteeg-van Oosten, diaken

 

 

Kerkgemeente Naarden St. Michael and All Angels Meentweg 9, 1411 GR  Naarden