Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement 
Amsterdam
Arnhem
Bloemendaal
Naarden
Den Haag
Rotterdam
Utrecht
Zwolle
Onze kerkgemeenten
Mail naar de bisschop
Lectionarium lezingen Nag Hammadi- geschriften De Alternatieve lezingen in de H. Mis zijn verkrijgbaar. Meer informatie >
Lees verder Lees verder
Achtergronden van de Vrij-Katholieke Kerk De Vrij-Katholieke kerk biedt online een cursus aan voor iedereen, zowel in het Nederlands als in het Engels. U kunt daarin kennis maken met een aantal karakteristieke achtergronden van de Vrij- Katholieke Kerk. De cursus volgen: gebruik bovenaan knop Online cursus.
Achttiende zondag na Heilige Drievuldigheid

Christus als Waarheid

Het Evangelie der Waarheid (Codex I, Boek 3) Het Evangelie der Waarheid is een vreugd voor wie van de Vader der Waarheid de genade ontvangen hebben om Hem te kennen door de macht van het Woord. De macht van het Woord is uit het volheid  voortgekomen, het is immanent in het bewustzijn en de gedachten van de Vader. En dat is hij die genoemd wordt de Verlosser, naar het werk dat hij verrichten moet voor de verlossing van hen die onwetend geworden zijn omtrent de Vader; terwijl de naam van het Evangelie de hoop verkondigt en de ontdekking vormt voor hen die Hem zoeken. Het Al was inderdaad op zoek naar Hem uit wie het is voortgekomen, ofschoon het Al woonde in Hem, de onvoorstelbare, onbevattelijke, Hij die alle denken te boven gaat. Deze onwetendheid omtrent de Vader bracht angst en vrees teweeg en de angst verdichtte zich tot mist, zodat niemand kon zien. Hierdoor werd de dwaling eigenmachtig, zij bracht in leegte haar materie tot stand, zonder kennis van de waarheid; zij maakte een schepping die in kracht en schoonheid de Waarheid moest vervangen. Dit was echter geen krenking van Hem, de onvoorstelbare, onbevattelijke, want de angst, de vergetelheid en de schepping der leugen, waren niets, terwijl de vaststaande waarheid onveranderlijk, onverstoorbaar en niet te verfraaien is. Veracht daarom de dwaling die aldus geen wortel heeft. Collectegebed HEILIGE MICHAËL en ALLE ENGELEN Almachtige en eeuwige God, wij loven U met ons gehele hart voor de grote glorie van de Heilige Michaël en Uw heilige engelen; wij danken U voor hun wondere wijsheid, hun onvergelijkelijke kracht en hun stralende schoonheid en wij bidden dat, evenals zij hun onweerstaanbare macht steeds geheel aan Uw dienst wijden, ook wij hun luisterrijk voorbeeld ijverig mogen navolgen door ons geheel te wijden aan het helpen van onze medemensen.
Magazine voor religie en spiritualiteit belicht vanuit theosofie en gnosis
De Vrij-Katholieke Kerk leest in de H. Mis teksten uit de Nag Hammadi-geschriften, naast de schriftlezingen uit de Bijbel. Lees verder>> over het gebruik van de Nag Hammadi- geschriften.
email
Meer informatie teksten

Studie-bijeenkomsten Nag Hammadi-geschriften

Kerkgemeenten Arnhem, Amsterdam en Naarden

Arnhem: de Verhandeling over de Opstanding. Eerste avond maandagavond 8 oktober, aanvang 20.00 uur in de kerk Verder 22 oktober, 5 en 19 november en 10 december. Zie verder onder Arnhem. Contact: priester Carin van Midloo, email: icat.nl@hotmail.com Amsterdam: Evangelie der Waarheid en de Verhandeling over de Opstanding. Op maandagochtenden 1, 15 en 29 oktober,  12 en 26 november en 10 december. Contact: priester Piet Standaar, email:pj_standaar@hotmail.com  De bijeenkomsten vinden plaats ten huize van mw. Anna Paulis en beginnen om 9.30 uur. Adres: Rijksstraatweg 107 / 1115 AN Duivendrecht. Naarden: Evangelie der Waarheid (vervolg). Eerste avond donderdagavond 11 oktober. Verder 25 oktober, 15 en 29  november en 13 december.  De bijeenkomsten vinden plaats in de koffiekamer van de kapel van de Kerkgemeente Naarden. Aanvang steeds om 20.00 uur. Contact: priester Christiaan de Moraaz Imans,  email: moraaz44@gmail.com 

Hartelijk welkom op onze website!

De Vrij-Katholieke Kerk is een jonge loot aan de boom van het christendom. Toch bestaat ze al 100 jaar. De VKK staat open voor alle vormen van spiritualiteit. Sinds Pasen 2010 heeft de VKK teksten uit de Nag Hammadi Geschriften officieel in gebruik genomen. Deze worden naast de epistels en evangeliën voorgelezen. De Vrij-Katholieke Kerk grijpt daarmee bewust terug op de geschriften die in de eerste eeuwen van het christendom in omloop waren. De Nag Hammadi-Geschriften gaan over innerlijk weten. Innerlijk weten is van essentieel belang. Je bent welkom om kennis te maken met de VKK. Op zondagochtend wordt in onze kerken de Mis gevierd om half elf.

Kerkkalender

Intentie

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevens- bescherming (AVG) van toepassing. Hoe wij gegevens over leden en belangstellenden opslaan en gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy Statement. De link staat steeds onder aan de pagina.

Engelen-tiendaagse 2018 Kerkgemeente

Naarden

 21 september t/m 1 oktober. Engelen tussen Hemel en Aarde Elke dag wordt een meditatie gelezen, die betrekking heeft op de kwaliteit van de Aartsengel, die op die dag centraal staat. Deze kwaliteiten kunnen ons helpen om de bestemming in onszelf te vinden. De meditaties vertellen samen ook het verhaal van de schepping. De zeven Aartsengelen storten licht uit over de aarde vanaf 21 september t/m 28 september. In de laatste drie dagen is er een enorme uitstorting van de drie Goddelijke Machten: de Goddelijke werkzaamheid, het Goddelijk Licht en het alles te boven gaande Mysterie. Meer informatie: lees verder >
Eindredacteur van Reflectie Wij zoeken een eindredacteur voor ons kwartaalblad Reflectie.

Profielschets

Van de eindredacteur wordt naast lidmaatschap van de VKK, de volgende kwaliteiten verwacht: 1. Affiniteit met het gedachtengoed en achtergronden van de VKK, zoals Gnosis, spiritu-aliteit, Theosofie en Wereldgodsdiensten in de ruimste zin. 2. Strategisch meedenken binnen de redactie 3. Auteurs benaderen voor artikelen binnen en buiten de VKK 4. Zelf bedreven zijn in het schrijven van artikelen, c.q. samenvatten wat relevant is in de betreffende uitgave. 5. Kritische houding ten opzichte van aangeleverd materiaal in relatie tot het VKK gedachtengoed. N.B.:Er is een corrector aanwezig en iemand voor de opmaak van het blad. Uw reactie mailen naar: reflectie@vkk.nl
Opleidingsmogelijkheden in de VKK