{
verder verder

 Waarom de Vrij-Katholieke Kerk ?

De Vrij-Katholieke Kerk is gesticht in 1916 en actief in 25 landen.

Sinds 2010 heeft de VKK in Nederland de Bijbel uitgebreid met de Nag Hammadi geschriften.

Deze zijn in 1945 gevonden in Egypte in de plaats Nag Hammadi. Het zijn geschriften die het belang

van innerlijk weten duidelijk maken.

De omvang van deze geschriften is ca. 15 x die van het Nieuwe Testament.

Jezus is in deze geschriften veelvuldig aan het woord of wordt geciteerd door de apostelen:

Thomas, Philippus, Jacobus en door Maria Magdalena.

Elk mens kan innerlijk weten ontwikkelen met behulp van meditatie die hem in contact brengt

met zijn eigen goddelijke bron.

De ontwikkeling van innerlijk weten is na de 2e eeuw verloren gegaan door mondelinge overdracht.

Binnen de VKK wordt deze innerlijke ontwikkeling steeds meer aanbevolen.


Niet van bovenaf opgelegd, maar door innerlijk contact aangereikt.


Dit leidt tot revitalisering van het christendom.

 


Preken vanaf 2009 tot heden

Foto's interieur


 Eerstaanwezend priester: Theo G. M. Mensink 033-4638665 of arjunacg@casema.nl

Secretaris: Jan van Gessel den_haag@vkk.nl

 

 

Kerkgemeente 's-Gravenhage St. Albaanskerk Rietzangerlaan 2a, 2566 SV Den Haag